โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           

                                                

                          

 

โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม  อำเภอหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน

       กังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ความสูง 80  เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 77  เมตร  กำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 1.5 เมกกะวัตต์โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงปีละ 3.4 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20.7 ล้านบาท ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเทียบเท่าน้ำมันดิบได้ปีละ 290 ตัน และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อนได้ประมาณ 1,000 ตันต่อปี สามารถรองรับปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี                                                                            

                                       

ประตูกั้นน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ    อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

“อุทกวิภาชประสิทธิ” เป็นนามพระราชทานที่เป็นมงคลยิ่ง มีความหมายถึง ความสามารถ แบ่งแยก น้ำจืด น้ำเค็ม ได้สำเร็จ นั่นคือ มีการบริหาร จัดการ อย่างสมดุล ปิดกั้นน้ำเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในลำน้ำ กักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ดำรงชีพซึ่งจะเป็นบทเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน และเอื้ออำนวยให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำปากพนัง เป็นไปอย่างยั่งยืน ซึ่งประตูระบายน้ำอันเป็นปฐมบทของโครงการการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เริ่ม ทำหน้าที่ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 มีความสามารถเก็บกักน้ำจืด เหนือประตระบายน้ำได้ 72 ล้านลูกบาศก์เมตร มี 10 ช่องบานระบายและมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำในอัตรา 1,246 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ตำหนักประทับแรมหรือบ้านพ่อ

พระตำหนักปากพนัง เป็นหมู่อาคารศิลปะไทยประยุกต์ มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อขับรถขึ้นไปบนสะพานข้ามแม่น้ำปากพนัง เมื่อแลไปทางขวาจะเห็นหมู่อาคาร 15 หลังโดดเด่นเป็นสง่าแต่ไกลรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะศิลปะไทยที่ผสมผสานงานศิลปะกลิ่นอาย “ปักษ์ใต้” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระตำหนักปากพนัง คือ “บ่อน้ำพุพระนารายณ์ทรงสุบรรณ” ตามคติความเชื่อที่ว่า พระมหากษัตริย์เป็นปางอวตารหนึ่งของพระนารายณ์   สำหรับความเป็นมาของการ “สร้างบ้านให้พ่อ” มีบันทึกว่า เดิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ประตูน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ แต่ไม่มีที่ประทับ ชาวปากพนังจึงมีความคิดที่จะสร้างศาลาเล็กๆ ตรงประตูระบายน้ำ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 ต่อมา จึงมีพระราชดำรัสทางโทรทัศน์ตอนหนึ่งว่า “มีชาวบ้านเขาบอกว่า เขาจะทำบ้านให้ สร้างขึ้นที่หัวงานประตูระบายน้ำ”  บ้านพ่อ หรือพระตำหนักปากพนังจึงถูกจัดสร้างขึ้นใช้พื้นที่ประมาณ 120 ไร่ จากกรมชลประทานก่อสร้างพระตำหนักประทับแรมเฉลิมพระเกียรติ และสวนพฤกษศาสตร์พื้นเมือง จนกลายเป็นบ้านพ่อของชาวไทยทั่วประเทศมาจนถึงทุกวันนี้

คอนโดนก

       คอนโดนก ที่มีนับร้อยนับพัน ส่งเสียงร้องไปทั่วเมืองปากพนัง คอนโดนก เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่น ที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ในการสร้างรังเทียมคล้ายถ้ำเพื่อให้นกเหล่านั้นเข้ามาสร้างรัง และเจ้าของคอนโดนก ก็เอารังนกไปขายจนเป็นมีรายได้ร่ำรวย รังนกที่เก็บได้จะมีการซื้อขายกันกิโลละหลักหมื่น คอนโดนกไหนมีนกนางแอ่นชนิดกินรัง หรือ สายพันธุ์ แอร์โรดามุส ฟูซิฟากัส (Aerodamus fuciphagus) เป็นนกที่สร้างรังสีขาว คอนโดฯ นั้นสามารถสร้างเศรษฐีได้ทันที ภายในคอนโดนกจะต้องมีการสร้างเลียบแบบธรรมชาติของมันให้มากที่สุด มีการรักษาอุณหภูมิ มีระบบพ่นน้ำ อากาศ ความชื้น เหมือนถ้ำเลย แถมบางทีต้องเปิดเสียงเลียบแบบนกร้องเพื่อให้นกเข้ามาทำรังในคอนโดอีกด้วย

  

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: