การเขียนบันทึก

การเขียนบันทึก

        การเขียนบันทึก  คือ การเขียนบันทึกข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ความรู้หรือข้อความสำคัญในการจดบันทึก ต้องบอกแหล่งที่มา หรือ วัน เวลาที่จดบันทึกได้ด้วย

 ๑.  ประเภทของการเขียนบันทึก มี ๒ ประเภท ดังนี้

        ๑.  การเขียนบันทึกเหตุการณ์ เป็นการเขียนเรื่องราวที่ได้พบเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อเป็นการบันทึกความรู้ เตือนความจำ บรรยายความรู้สึก หรือแสดงข้อคิดเห็น

       ๒.  การเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน เป็นการเขียนเรื่องราวส่วนตัวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือที่พบเห็นจากการเดินทาง เพื่อเตือนความจำ บันทึกความรู้ ความรู้สึก และข้อคิดเห็นสิ่งที่ต้องมีในการบันทึกเหตุการณ์ คือ

       ๑.  วัน เดือน ปี ที่บันทึก

      ๒.  แหล่งที่มาของเรื่องราวที่ได้พบเห็นมา

      ๓.  บันทึกเรื่อง โดยสรุปย่อสาระสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตน ซึ่งอาจจะแสดงข้อคิดเห็น และสรุปไว้ด้วย   การเขียนบันทึกจากการค้นคว้า เป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านฝึกย่อความป้องกันการลืม และประหยัดเวลา

๒.  ข้อควรปฏิบัติในการเขียนบันทึก

             ๑.  ทำความเข้าใจ เรียงลำดับความคิดและเนื้อเรื่อง

             ๒. บันทึกด้วยสำนวนภาษาของตนเอง ให้อ่านง่ายและเป็นระเบียบ

             ๓. บันทึกเฉพาะสาระสำคัญ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม เป็นต้น

             ๔.  ฝึกบันทึกอย่างรวดเร็ว เช่น ใช้เครื่องหมายและอักษรย่อ ขีด

เส้นใต้หัวข้อและประเด็นสำคัญ

๓. วิธีการเขียนบันทึก

            ๑.  ลำดับความให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ไม่วกวน เช่น

                  ตอนบ่ายง่วงนอนเพราะดูทีวีจนดึก จึงนั่งสัปหงก มาลีชวนไป เล่นวิ่งเปี้ยวเลยหายง่วง เลิกเรียน  แล้วกลับบ้าน และช่วยคุณแม่ทำกับข้าว กลางคืนทำการบ้านเสร็จ แล้วรีบเข้านอน 

๒.  ลำดับเหตุการณ์ เช่น

          วันที่ ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๓

             ๑๑.๐๐ น.       เสียงร้องเพลงดังรบกวนขณะฉันกำลังดูหนังสือ

             ๑๑.๓๐ น.      เสียงร้องเพลงดังกว่าเดิม จึงตะโกนถามและบอกให้ลดเสียง

             ๑๑.๔๐ น.      เสียงร้องเพลงดังมากขึ้นเหมือนจงใจจะแกล้งฉันเลยหยุดดูหนังสือ ไปทำงานอื่นแทน

            ๓.  การเชื่อมโยง เช่น

                  ตอนสายเสียงร้องเพลงดัง เวลาต่อมาเสียงร้องเพลงดังมากขึ้น ต่อมาจึงหยุดดูหนังสือ

            ๔.  การเน้นใจความสำคัญ เช่น

                   เริ่มเรื่อง ร้องเพลงเสียงดัง ตะโกนถาม ผล เสียงร้องเพลงดังขึ้น   สรุป เลิกดูหนังสือ หันไปทำงานอื่น ผล เหตุการณ์สงบ

ตัวอย่างการเขียนบันทึกเหตุการณ์

                       กระทรวงการคลังได้ข้อยุติในมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือ สังคม และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย รมว. คลังได้สั่งให้กรมสรรพากรหักค่าลดหย่อนสำหรับการเลี้ยงดูบุพการี โดยคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ของตัวเอง สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาหักเป็น ค่าลดหย่อนได้ คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยบุพการีที่เลี้ยงดูนั้นไม่จำเป็น ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ตัวอย่างการเขียนบันทึกประจำวัน

        วันนี้ฉันไปโรงเรียนตั้งแต่ ๖.๕๔ น. เพื่อไปรดน้ำผักบุ้งที่แปลง  ผักหลังอาคารเรียน ฉันยืนมองผักบุ้งที่แตกยอดอวบงามแล้วรู้สึกภูมิใจมากที่ฉันสามารถปลูกผักได้งอกงามด้วยมือของตัวฉัน   ๘.๐๐ น. เรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอัญชลีพร วันนี้เราเรียนเรื่องการใช้สำนวนภาษาในการสื่อสารกัน คุณครูอัญชลีพรให้ฉัน  ยกตัวอย่างสำนวน ๑ สำนวน ฉันยกตัวอย่างสำนวนว่า “เป็นฟืน เป็นไฟ” ซึ่งหมายถึงอาการโกรธอย่างรุนแรง เพื่อนก็หัวเราะ และล้อฉันว่าฉันคงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ถ้าหากใครไปทำให้แปลงผักบุ้ง เสียหาย ฉันยิ้มรับและหัวเราะ

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: