สทศ.เปิดให้ทดลองทำข้อสอบโอเน็ต 2554

สทศ.เปิดให้ทดลองทำข้อสอบโอเน็ต 2554

               รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สทศ.ได้จัดทำตัวอย่างรูปแบบข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2554 สอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555 สำหรับนักเรียนป. 6 ม.3 และม.6 ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับปกติ พร้อมได้นำขึ้นเวบไซต์ของสทศ. http://www.niets.or.th เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นตนฝากนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้มาศึกษาและทดลองทำข้อสอบได้ สำหรับรูปแบบข้อสอบโอเน็ตตนขอย้ำว่ายังมี 2 รูปแบบ ได้แก่รูปแบบที่ 1 ข้อสอบปรนัย แบบให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1 คำตอบ โดยข้อสอบ ป.6 และ ม.3 เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนข้อสอบ ม.6 เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก ซึ่งจะมีจำนวนข้อสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม และ รูปแบบที่ 2 ข้อสอบอาจเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น ปรนัยแบบให้เลือกคำตอบที่ถูกหลายคำตอบ หรือ แบบระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลข หรือแบบเลือกคำตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจะ มีจำนวนข้อสอบไม่เกินร้อยละ 20 ของคะแนนเต็ม
               รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือแกต และวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2555 เนื่องจากสทศ.ได้เลื่อนการสอบแกตและแพต จากเดิมสอบวันที่ 8-11 ต.ค.ที่ผ่านมา เป็นวันที่ 19-20 พ.ย.2554 และ วันที่ 26-27 พ.ย. 2554 ผู้มีสิทธิ์สอบคนใดประสงค์จะขอเปลี่ยนสนามสอบ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปสอบ ณ สนามสอบเดิมได้ ขอให้ยื่นคำร้องมาที่สทศ. ภายในวันที่ 28 ต.ค. 2554 โดยส่งเอกสารมาที่โทร.0-2219-2996 ซึ่ง สทศ.จะพิจารณาเปลี่ยนสนามสอบให้ตามความเหมาะสม และความจำเป็นและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางโทรศัพท์ และทางระบบแกตและแพต ในวันที่ 7 พ.ย. 2554
คมชัดลึก วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: